Chaosforum.com en de Stichting Chaos Studies (SCS) hebben als doel het stimuleren van het gebruik van de Chaos en complexiteitstheorie in organisaties.
 • Chaosforum.com beheert een website en listserve ten behoeve van iedereen die ge´nteresseerd is in "the new science".;
 • Stichting Chaos Studies (SCS) laat onderzoek verrichten naar actuele organiseervraagstukken. Door de onderzoeksuitkomsten te publiceren, wil de SCS de eindverantwoordelijken voorzien van relevante kennis en inzichten voor de aanpak van deze vraagstukken en daarmee een bijdrage leveren aan het beter functioneren van organisaties (klik hier voor meer informatie).

Chaosforum.com wil een platform bieden voor dialoog, uitwisseling van ervaringen en intervisie voor mensen die gefascineerd worden door het Chaos- en complexiteitsdenken. Daarbij staat het hanteerbaar maken van deze denkwijze en de toepassing in de dagelijkse praktijk centraal.

Chaosforum.com wil contacten stimuleren tussen ondernemers, adviseurs, managers, medewerkers, organisatiewetenschappers, studenten en andere ge´nteresseerden, zowel in Nederland als daarbuiten.

Chaosforum.com stelt zich tot doel:

 • Vraagbaak te zijn op het gebied van Chaos en complexiteitstheorie;
 • Intervisiemogelijkheden te bieden bij het toepassen van Chaos en complexiteitstheorie in de praktijk;
 • Intermediair te zijn bij het koppelen van vraag en aanbod met betrekking tot adviesprojecten, lezingen, publicatieprojecten en workshops;
 • Verwijsadres te zijn naar andere belangwekkende of curieuze internet-sites;
 • Mogelijkheden te bieden voor e-mail-discussie en -dialoog via een listserve;
 • Chaosconcepten te illustreren aan de hand van multimedia-toepassingen;
 • Interactieve casestudies te ontwikkelen om te leren hoe de Chaosconcepten kunnen worden toegepast;
 • Een geannoteerde bibliografie op te bouwen van artikelen en boeken over het onderwerp;
 • Links te bieden naar andere interessante websites en listserves;
 • Statements te verzamelen van chaosdenkers in binnen- en buitenland.
Chaosforum.com is te bereiken via email op

Chaosforum.com is op 17 juni 1999 opgestart door Overmars Organisatie Adviseurs Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven. Welkom.