Workshop met Julian Breed en Eelco Bilstra over: 

 

Beyond Budgeting

managen met of zonder budgetten?

op 19 december 2003

van 14.30 - 17.00 uur

 

 

 

Budgetteren, Planning & Control, Performance Management, we hanteren allerlei methoden om de snel veranderende werkelijkheid om ons heen te beheersen en onze organisaties te sturen naar succes. Basis voor de meeste methoden is het ‘regelkring’-denken, in de vorm van budgetten en de controle daarop. Jammer genoeg leidt het budgetteringsproces maar al te vaak tot verstarring, veel administratieve rompslop en het nastreven van de verkeerde (korte termijn) doelen. Het budgetteringproces zelf staat echter nauwelijks ter discussie (uit onderzoek blijkt 97% van de organisaties werkt met budgetten).

‘Beyond budgeting’ is een recent managementmodel dat hier verandering in wil brengen. Hoewel de naam doet vermoeden dat dit onderwerp financieel van aard is, blijkt dit in de uitwerking niet zo te zijn. Er ligt een management theorie aan ten grondslag die gericht is op het veranderen van een top-down control organisatie naar een bottom-up empowerment organisatie. Een aantal onderliggende principes van Beyond Budgeting is het werken met dynamische normen i.p.v. vaste budgetten, focus op feedforward i.p.v. feedback, decentralisatie, zelfsturing, een continue strategieontwikkeling en focus op concurrenten.

Ondanks de door iedere manager en controller herkenbare voordelen, vindt het concept relatief veel aandacht maar weinig navolging. Wat is hier aan de hand? Wat zijn de obstakels voor invoering? Hoe kan het concept verder worden verbeterd? Wat is de relatie met het Chaosdenken? Heeft dit gedachtegoed kans van slagen, vanuit een chaordisch perspectief bekeken?

 

 

Locatie:
Overmars Organisatie Adviseurs
Dorpsstraat 74
3732 HK DE BILT


Deelname is gratis 

 

 

Aanmelden via een mailtje (geen spam graag)  naar Julian: klik hier