Matter over mind

ONDERZOEK NAAR HET BUITEN-NORMALE MET GEBRUIK VAN CHAOS

Een praktische verkenning onder leiding van 

Dr. Johan L.F. Gerding van het
Parapsychologisch Instituut uit Utrecht

Chaostheorie en chaosdenken vinden hun oorsprong in de natuurkunde (lees: het domein van het normale en het natuurlijke). Maar onze 'wereld' is in werkelijkheid oneindig veel groter en complexer. Veel van wat er zich in de werkelijkheid van het hier en nu afspeelt weten/kennen we nog niet of onvoldoende: dit komt 'bij toeval' naar voren in vele 'nog niet verklaarbare verschijnselen en gebeurtenissen'. Tegen deze achtergrond zou je kunnen zeggen: aan de grenzen van onze kennis van de wereld ontmoeten wij chaos

Een wetenschapsdomein dat zich bij uitstek in dit grensgebied van kennis en chaos beweegt is de parapsychologie: ofwel hoe benader je niet via de 'normale' orde te begrijpen verschijnselen en gebeurtenissen? Een belangrijk gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen de parapsychologie is de vraag of de mens in staat is met zijn 'mind' fysische processen buiten het lichaam ('matter') te be´nvloeden. Men spreekt in dit verband wel van 'psychokinese'. In dit (maar ook ander parapsychologisch onderzoek) staat chaos centraal. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van een "Random Event Generator", een apparaat dat chaos produceert. In diverse soorten proefopstellingen lijkt de mens in die chaos met zijn 'mind' orde aan te kunnen brengen. 

Hans wil ons op vrijdagmiddag 7 juni as. vanaf 14.30 u. graag in zowel theoretische als praktische zin kennis laten maken met bovengenoemde boeiende zaken. Weet je uitgenodigd (maximaal 20). Graag tot dan.

  • Aanmelden: info@chaosforum.com

  • Vrijdag 7 juni 2002 vanaf 14.30 uur ontvangt

  • Aanvang 15.00 uur - 17.00 uur

  • Overmars Organisatie Adviseurs

  • Dorpsstraat 74, De Bilt

  • Vrij toegankelijk