Strange attractors in de Democratie 

ONDERZOEK NAAR EEN NIEUWE POLITIEKE ORDE MET GEBRUIK VAN CHAOS 

Een duale verkenning onder leiding van 

Cees de Groot & Wiebe de Jager 

 

Chaostheorie en chaosdenken vinden hun oorsprong in de natuurkunde (lees: het domein van het normale en het natuurlijke). Maar onze 'wereld' is in werkelijkheid oneindig veel groter en complexer. Veel van wat er zich in de werkelijkheid van het hier en nu afspeelt weten/kennen we nog niet of onvoldoende: dit komt 'bij toeval' naar voren in vele 'nog niet verklaarbare verschijnselen en gebeurtenissen'. Tegen deze achtergrond zou je kunnen zeggen: aan de grenzen van onze kennis van de wereld ontmoeten wij chaos. 

Een belevingsdomein dat zich bij uitstek in dit grensgebied van kennis en chaos beweegt is de democratie: ofwel (1) hoe benader je via een 'gelijkwaardige' orde een kiessysteem, (2) hoe organiseer je de relatie kiezers en vertegenwoordigers en (3) wat betekent dat vervolgens voor de besluitvorming door die vertegenwoordigers? De duale benadering van beide sprekers is te karakteriseren als: 

 

  • Cees die zijn jaren negentig-idee steeds verder heeft fijn geslepen tot een authentieke visie ('generation binding') op een democratisch systeem, waarbij  hij de interactie met de bevolking organiseert op basis van gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid. Vanuit dit bijzondere idee, inmiddels ondersteund door een systeem, ronselt hij mee-denkers, misschien wel morosofen, die de ultieme vertaling van de keizers richting politiek willen mee ontwikkelen. 

 

  • Wiebe die bestaande en zich opdoemende technieken onderzoekt op toepasbaarheid in een vorm van directe democratie bevorderende kiessystemen. 'Niet zij (de overheid) maar wij (de burgers) gaan steeds meer korte en lange termijn afwegingen maken.' Vanuit deze queeste is hij op zoek naar een hybride systeem waarin het volk tot een nieuwe (wereld)orde van democratie kan komen: Hoe is een NIMBY (not-in-my-backyard) gedrag te voorkomen in een meer directe vorm van democratie? Welke breed gedragen ethiek komt in aanmerking voor de democratie van de 21e eeuw?

 

Twee keer 20 minuten een presentatie om volgens de saillante (veronder)stellingen te bediscussiėren.

En hoe actueel: Minister Remkes wil burger drie stemmen geven! (Klik hier)

 

 

  • Aanmelden: info@chaosforum.com (maximaal 15)

  • Gastheer is Henk Hogeweg

  • Vrijdag 13 december 2002 vanaf 14.30 uur ontvangst

  • Aanvang 15.00 uur - 17.00 uur

  • Overmars Organisatie Adviseurs

  • Dorpsstraat 74, De Bilt

  • Vrij toegankelijk