Teamleren en Chaos

Thijs Homan

Thematieken die ik aan de orde wil stellen:

  • a) hoe is het chaos- en complexiteitdenken toe te passen bij het faciliteren van teamleerprocessen en organisatieveranderingsprocessen?

  • b) wat zijn praktische voordelen en beperkingen van het chaos- en complexiteitsdenken bij het toepassen in de praktijk?

  • c) wat zijn de 'wetenschappelijke' voordelen en beperkingen van het chaos- en complexiteitsdenken?

In de 'lezing' wil ik verder gaan dan het gezamenlijk re´tereren van de bekende concepten en modellen. Ik wil juist ingaan op de vraag wat je met chaos- en complexiteitsconcepten concreet in de praktijk kan doen. Ook wil ik laten zien waar er raakvlakken zijn tussen de 'traditionele' theorie en praktijk van teamleren en organisatieverandering enerzijds en het chaos- en complexiteitsdenken anderzijds. Daarnaast wil ik ook eens een paar kritische vragen / opmerkingen over het chaos- en complexiteitsdenken maken. Er zitten volgens mij namelijk bepaalde (impliciete) aannames achter, waar je op zijn minst vraagtekens achter kan zetten. Dit, vanuit de observatie dat ik mensen soms het chaos- en complexiteitsdenken klakkeloos zie aannemen, zonder dat men echt eens wat dieper nagedacht heeft over de praktische implicaties en de wetenschappelijke validiteit.

Dr. Th. H. Homan

  • Aanmelden: info@chaosforum.com

  • Vrijdag 3 mei 14.30 uur - 17.00 uur

  • Overmars Organisatie Adviseurs

  • Dorpsstraat 74, De Bilt

  • Vrij toegankelijk