Workshop met Jacques Groenen en Peter Ramaekers over: 

 

Zelforganisatie 

in het Brein

op 16 april 2004

van 14.30 - 17.00 uur

 

Het menselijk brein is een van de meest duidelijke voorbeelden van een niet-lineair, complex systeem. De chaostheorie is op de werking van ons brein dan ook in veel opzichten toepasbaar. In feite geldt dit voor het gehele centrale zenuwstelsel en de lichamelijke processen die ermee worden aangestuurd. Tijdens de workshop wordt ingegaan op technieken die zichtbaar maken hoe de wisselwerking tussen brein en lichaam verloopt, en hoe zelforganiserende processen het menselijk gedrag en functioneren be´nvloeden. Dit zijn technieken die kunnen worden samengevat onder de naam "biofeedback". 

Bewuste controle over lichamelijke processen (denk aan bloeddruk, spierspanning, hartritme, hersengolfpatronen) die gewoonlijk grotendeels onbewust verlopen wordt door biofeedback mogelijk. Dit wordt in de workshop getoond door gebruik van sensoren en computerprogramma's. Het geheel heeft dus een sterk interactief karakter. Met behulp van biofeedbacktraining kun je leren om veel vaker in 'flow' te zijn, en daarmee topprestaties te kunnen verrichten. Er zal voor u een wereld vol nieuwe mogelijkheden opengaan met deze nieuwe bewustzijnstechnologie. 

De workshop wordt gepresenteerd door Jacques Groenen en Peter Ramaekers van Fun-da-Mental.

 

Onderstaand  van de bijeenkomst (er waren 10 deelnemers) de gebruikte sheets:

  • Download de gepresenteerde sheets (klik hier)

  • Bekijk het videootje over hersenactiviteiten (klik hier)

  • Onderstaand een paar sfeerimpressies van de bijeenkomst

 

Kon Jan door aan geluk te denken deze ballon laten stijgen?

Jan bleek nooit gelukkig te zijn geweest

Hij kijkt wel met meerdere brillen de wereld in

Zaten deze draadjes bij S'ace los?

Via de draadjes werden hersenactiviteiten gemeten en met behulp van een computerprogramma zichtbaar gemaakt (links Jacques, rechts Peter). Zie met name de video waarbij de activiteiten zichtbaar zijn van de linker en rechter hersenhelft.