Persbericht

Vereniging voor Bestuurskunde reikt scriptieprijs uit

Op het Landelijk Congres der Bestuurskunde van jongstleden 21 mei heeft drs. Martijn van der Steen de prestigieuze Scriptieprijs 2000 van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) uitgereikt gekregen. Van der Steen kreeg zijn prijs, die door de VB jaarlijks voor de beste scriptie op het gebied van de bestuurskunde wordt uitgereikt, voor zijn scriptie "The problem is, what is the problem: een onderzoek naar de effecten van ambigu´teit in organisatieverandering". Aan de prijs is een geldbedrag van â 1.500,-- verbonden. Daarnaast zal het tijdschrift Bestuurskunde het jury-rapport en een samenvattend artikel plaatsen.

Drs. Martijn van der Steen is in september 2000 afgestudeerd aan de Bestuurskundefaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, op de scriptie "The problem is, what is the problemĺ. Het onderzoek, uitgevoerd bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, zoekt een antwoord op de vraag naar de rol van ambigu´teit in organisatie-veranderingsprocessen en geeft aan hoe veranderingsmanagers met ambigu´teit om kunnen gaan. Op die manier hoopt hij verander-managers te brengen tot succesvoller en aangenamer verandermanagement. Volgens de jury heeft Van der Steen op "zeer originele en inventieve wijze onderzoek verricht", toont hij een "grote creativiteit en een extreem goede beheersing van de lastige theorieŰn", weet hij "een brug te slaan tussen de traditionele bestuurskunde en post-modernistische avonturen" en is het verhaal "in de ogen van de jury briljant geschreven".

"Runner up", drs. Bart van der Sande, eveneens afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit, kreeg van de jury een eervolle vermelding voor de eveneens uitzonderlijke kwaliteit van zijn scriptie "De werkelijke waarde van leiderschap".

 

Een afwijkende benadering

Van der Steen kiest in zijn scriptie voor een afwijkende benadering van organiseren en veranderen.

Waar bestaande "klassieke" theorieŰn dikwijls uitgaan van de rationele mens en "de organisatie", bekijkt Van der Steen organisaties als netwerken van aaneengeschakelde interacties, waarin mensen betekenis geven aan hetgeen om hen heen gebeurt. Het mensbeeld is dan niet de "homo economicus", maar de interpreterende mens die temidden van ambigu´teit en onzekerheid zijn weg zoekt. Deze lijn trekt hij door naar organisatieverandering, waarmee hij onder andere laat zien hoe mensen "organiseren", hoe ze "veranderen" en hoe managers deze processen kunnen ondersteunen of sturen.

Verandermanagers in actie: videoanalyse van vergaderingen

Naast de theorievorming bevat de scriptie ook een toepassing in de vorm van een praktijkonderzoek. Omdat organiseren en veranderen vorm krijgen in interacties tussen mensen, paste een observatie-onderzoek het best binnen het model. Van der Steen heeft daarom een groot aantal vergaderingen en werksessies binnen een gemeentelijke herindeling op video vastgelegd. Op basis van een inventief analysemodel legt hij vervolgens de ambigu´teit in dergelijke vergaderingen bloot, waarmee hij aantoont dat organisatieverandering allerminst een "rationele" en "technische" zaak is en veel meer weg heeft van een onvoorspelbaar sociaal-interpretatief proces.

Handreikingen voor managers

Van der Steen heeft niet de ambitie gehad een "afgerond" verhaal te schrijven: hij geeft zelf aan dat dit onderzoek een begin zou moeten zijn van een andere benadering van organisatieverandering, waarmee wij beter kunnen begrijpen waarom organisatieverandering vaak mis gaat. De scriptie biedt een bril om naar organisaties te kijken en geeft managers handreikingen om met ambigu´teit in organisatieveranderingen om te gaan. Van daaruit, zo roept Van der Steen de lezers op, zou theorievorming verder moeten gaan, om op die manier de praktijk van organisatieverandering te verbeteren en verandermanagement zo succesvoller Ŕn aangenamer te maken.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Martijn van der Steen

(0653 848932 of e-mail: mse@tg.nl).

Terug naar het overzicht van "Chaos in het nieuws..."